چگونه زندگی می کنیم

ما امروزه خانه های بزرگتر، اما خانواده های کوچکتر داریم .
راحتی بیشتر، اما زمان کمتر
مدارک تحصیلی بالاتر ، اما درک عمومی پایین تر
آگاهی بیشتر، اما قدرت تشخیص کمتر
بدون ملاحظه ایام را میگذرانیم، خیلی کم میخندیم، خیلی تند رانندگی می کنیم، خیلی زود عصبانی می شویم
تا دیر وقت بیدار می مانیم، خیلی خسته از خواب برمی خیزیم
خیلی کم مطالعه می کنیم، اغلب اوقات تلویزیون نگاه می کنیم
چندین برابر مایملک داریم، اما ارزشهایمان کمتر شده است
خیلی زیاد صحبت می کنیم ،به اندازه کافی دوست نداریم و خیلی زیاد دروغ می گوییم
زندگی ساختن را یاد گرفته ایم، اما نه زندگی کردن را
تنها به زندگی سالهای عمر را افزوده ایم و نه زندگی را به سالهای عمرمان
ما ساختمان های بلند تر داریم، اما طبع کوتاهتر
بزرگ راههای پهن تر، اما دیدگاههای باریک تر
بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم
ما تا ماه رفته و برگشته ایم اما قادر نیستیم برای ملاقات عزیزی از یک سوی خیابان به آن سو برویم
فضای بیرون را فتح کرده ایم، اما نه فضای درون را
ما اتم را شکافته ایم، اما نه تعصب خود را
بیشتر می نویسیم، اما کمتر یاد می گیریم
بیشتر برنامه می ریزیم، اما کمتر به انجام می رسانیم
عجله کردن را آموخته ایم و نه صبر کردن را
همیشه از آنچه هست می گریزیم و به دامن آنچه باید باشد پناه می بریم
درآمد های بالاتری داریم، اما اصول اخلاقی پایین تر
پس:
درجستجوی دانش باشیم، بیشتر بخوانیم و از زیباییهای طبیعت لذت ببریم
زمان بیشتری را با خانواده و دوستانمان بگذرانیم
غذای مورد علاقه مان را بخوریم و جاهایی را که دوست داریم ببینیم
زندگی فقط حفظ بقا نیست، بلکه زنجیره ای از لحظه های لذتبخش است
از جام کریستالمان استفاده کنیم بهترین لباسهایمان و چیزهای با ارزش دیگر را برای روز مبادا نگه نداریم و هر لحظه که دوست داریم از آن استفاده کنیم
عباراتی مانند یکی از این روزها و روزی را از فرهنگ لغت خود خارج کنیم.
بیایید نامه ای را که قصد داشتیم یکی از این روزها بنویسیم، همین امروز بنویسیم.
 بیایید به خانواده و دوستانمان بگوییم که چقدر آنها را دوست داریم
هیچ کاری را که می تواند به خنده و شادیمان بیفزاید، به تاخیر نیاندازیم.
برای زندگی فکر کنیم ، اما غصه نخوریم.

/ 2 نظر / 32 بازدید

OK

ایول بابا