# پاسارگاد

نرم افزارهای کتابخانه - آدرس و تلفن شرکت ها

نرم افزار کتابخانه ای پاسارگاد نرم افزارجامع کتابخانه ای اطلاع رسانی جهت مدیریت اطلاعات درکتابخانه توسط مرکزخدمات نوین لیب وتوسط مهندس کوچکی درسال۱۳۸۷تاسیس شده است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 314 بازدید