1- استفاده مشترک از منابع:
استفاده مشترک از يک منبع اطلاعاتي يا امکانات جانبي رايانه، بدون توجه به محل جغرافيايي هريک از منابع را استفاده از منابع مشترک گويند.
2- کاهش هزينه:
متمرکز نمودن منابع و استفاده مشترک از آنها وپرهيز از پخش آنها در واحدهاي مختلف واستفاده اختصاصي هر کاربر در يک سازمان کاهش هزينه را در پي خواهد داشت .
3- قابليت اطمينان:
اين ويژگي در شبکه‌ها بوجود سرويس‌دهنده‌هاي پشتيبان در شبکه اشاره مي‌کند، يعني به اين معنا که مي‌توان از منابع گوناگون اطلاعاتي و سيستم‌ها در شبکه نسخه‌هاي دوم وپشتيبان تهيه کرد و در صورت عدم دسترسي به يک از منابع اطلاعاتي در شبکه " بعلت از کارافتادن سيستم " از نسخه‌هاي پشتيبان استفاده کرد.
پشتيبان از سرويس‌دهنده‌ها در شبکه کارآيي، فعاليت وآمادگي دايمي سيستم را افزايش مي‌دهد.
4- کاهش زمان :
يکي ديگر از اهداف ايجاد شبکه‌هاي رايانه‌اي ، ايجاد ارتباط قوي بين کاربران از راه دور است ؛ يعني بدون محدوديت جغرافيايي تبادل اطلاعات وجود داشته باشد. به اين ترتيب زمان تبادل اطلاعات و استفاده از منابع خود بخود کاهش مي‌يابد.
5- قابليت توسعه :
يک شبکه محلي مي‌تواند بدون تغيير در ساختار سيستم توسعه يابد و تبديل به يک شبکه بزرگتر شود. در اينجا هزينه توسعه سيستم هزينه امکانات وتجهيزات مورد نياز براي گسترش شبکه مدنظر است.
6- ارتباطات:
کاربران مي‌توانند از طريق نوآوريهاي موجود مانند پست الکترونيکي ويا ديگر سيستم‌هاي اطلاع رساني پيغام‌هايشان را مبادله کنند؛ حتي امکان انتقال فايل نيز وجود دارد".
در طراحي شبکه مواردي که قبل از راه اندازي شبکه بايد مدنظر قرار گيرد شامل موارد زير هستند:

  • اندازه سازمان
  • سطح امنيت
  • نوع فعاليت
  • سطح مديريت
  • مقدار ترافيک
  • بودجه

  

/ 1 نظر / 2 بازدید
مهدوی

درس را ادامه بده