سیستم عامل های شبکه و سرویس ها

سیستم عامل شبکه:
•Windows server
•Unix
•Linux
•IBM AIX
•Sun Solaris
•Plan 9 from Bell Labs
•Inferno
•Apple Mac X
•Novell NetWare
انواع سرور:
•File Server
•Print Server
•Application Server
•Terminal Server
•VPN Server
• DNS Server
•DHCP Server
•Account Server
•DATA BASE  Server
•Mail Server
•Virtual Server
•Video conference Server
•. . . 
/ 0 نظر / 31 بازدید