عنوان مقاله : تحلیل سیستم های پرداخت برخط درتجارت الکترونیکی ، بررسی نیاز این

چکیده

          مهمترین فاکتور ومولفه اصلی  تجارت الکترونیکی  تبادل پول و پرداخت برخط بحساب می آید و به همین دلیل سا مانه های پرداخت الکترونیکی موتور اصلی تجارت الکترونیکی  واقتصاد پویای کشورهای پیشرفته ودر حال رشد محسوب می شوند . اقتصادهای مدرن  برآمده از رشد چشمگیر گردش پول در سیستم های پرداخت الکترونیکی  و رشد بسیار سریع تکنولوژی در سالهای اخیربوده اند. امروزه موتور محرک اقتصادهای موفق و مدرن تجارت الکترونیکی است که تمام اقصا نقاط جهان را به هم متصل نموده وموتورمحرک این تجارت الکترونیکی موفق چیزی جز سامانه های  قدرتمند پرداخت الکترونیکی(برخط) نیست.  این مقاله به  بررسی سامانه های پرداخت الکترونیکی برخط می پردازد  و ضمن تحلیل کالبد شکافانه دوسامانه پرداخت بزرگ وبین المللی ،  PayPal و  AliPay  پیشتهاداتی برای ایجاد یا بهره گیری از سامانه های پرداخت برخط کشور نیز ارائه می دهد.

/ 1 نظر / 33 بازدید

سلام : اصل مقاله را چگونه می توان دست آورد