کنفرانس آموزش الکترونیکی

چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی  آموزش الکترونیکی در دانشگاه علم وصنعت ایران برگزار شد.

هیئت علمی وبرگزار کنندگان برای این کنفرانس زحمات زیادی کشیده بودند که لازم است بنده که یکی از شرکت کنندگان دراین کنفرانس بودم از زحمات آنها تقدیرنمایم. مخصوصا اینکه بهر حال اجرای چنین فعالیت هائی عشق وعلاقه وایثار می خواهد .

علارغم تعداد زیاد پشتیبان کنندگان این کنفرانس با استقبال بسیار کمی مواجه  بود . علت مهم آن گران بودن مبلغ ثبت نام بود. از این بدتر  اینکه برای کارگاهها هم جداگانه مبلغ دیگری دریافت می کردند. (برای یک ساعت ونیم  یا دوساعت کارگاه بیست وپنج هزارتومان )

حداقل لازم بود یک سهیمیه ویژه ای به دانشجویان خودشان می دادند که ظاهرا خبری نبود.

در مورد مقالات مطالب جدی خیلی به چشم نمی خورد البته به جز سه چهار مقاله که حرفهائی برای گفتن داشتند.

من روز دوم کنفرانس فرصت داشتم در سالن اصلی حضوریابم . مجری برنامه ها به زبان انگلیسی صحبت می کرد ونه تنها در شروع برنامه ذکری از خالق نکرد حتی از یک سلام ویا صبح به خیر گفتن هم دریغ کرد . باز هم خدا پدر ثریا خانم مالزیائی را بیامرزد که با لحن عربی یک  ااسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته درشروع برنامه خود برای حضار فرستاد.

/ 1 نظر / 28 بازدید
م.م.راسو

بالاخره کنفرانس ایرانی همینه دیگه . زیاد نگران نباش دوست عزیز