مقاله : داشبوردهای مدیریتی گامی بسوی هوشمندی مدارس

چکیده :

اگرچه هنوز تعریف کامل وجامعی از مدارس هوشمند ارائه نشده ولی بهره گیری کارا و اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام حوزه های های آموزشی، حاکی از این باور است که حرکت  در مسیر صحیح و هوشمندانه ای انجام می شود. تاکنون استفاده از فناوری ها در کلاس های درس و یا  بخش های اداری مدارس مورد بحث بوده است.  این مقاله قصد دارد ، با پرهیز از اشتباهات مرحله تکوین  و تفکیک دوره ها،  با نگاهی متفاوت ، هوشمندی مدارس را از منظر  فراتر از ابزار و سخت افزار معرفی نماید. براین اساس از یک سو بر ضرورت تغییر و تحول در آموزش و پرورش (هم از منظر تغییر حوزه کاری و هم از منظر تغییرتکنولوژی) تأکید دارد و از سوی دیگر با تعیین ضرورتها و مؤلفه های لازم برای ورود به فصای هوشمندی ، اهمیت  ایجاد داشبوردهای مدیریتی را نقطه عطفی در مسیر هوشمند سازی مدارس قلمداد می کند.

/ 0 نظر / 35 بازدید