تنظیم POP3 و SMTP برای اتصال به Gmail

برای تنظیم  POP3 و SMTP   جهت اتصال به سرور  Gmail و ارسال دو دریافت نامه های جی میل در آتلوک یا گوشی همراه باید تنظیمات زیر را انجام دهیم:

برای تنظیم SMTP  باید در تنظیمات دستی اطلاعات زیر را تایپ کنیم:

SMTP Host: smtp.gmail.com

SMTP Port: 587
SSL Protocol: OFF
TLS Protocol: ON
SMTP Username: (your Gmail username)
SMTP Password: (your Gmail password)

 

همچنین برای  POP3 داریم :

POP3 Host: pop.gmail.com

POP3 Port: 995
TLS Protocol: ON
POP3 Username: (your Gmail username)
POP3 Password: (your Gmail password)

دقت کنید در مراکزی که فایروال دارند باید جتما پورت های 995 و 587 باز باشند.

/ 0 نظر / 1001 بازدید