UNDP چیست ؟

United nation develepment program :
استانداردهایی که سازمان ملل در زمینه IT تعریف کرده است.
1- زیر ساخت :
الف : تعداد کامپیوترهای موجود در یک کشور که خود معرف سطح آگاهی مردم از کامپیوتر و استفاده از آنرا مشخص می کند.
ب : امکانات مخابراتی در یک کشور که از چه تکنولوزی در جهت تبادل اطلاعات بهره میبرد مثلا مهم است که یک کشور از فیبر نوری استفاده میکند یا از کابلهای قدیمی
 
 
2- نیروی انسانی :
تعداد نیروی متخصص IT  که در آن کشور فعالیت دارند چند نفر است ؟مطمئنا هر کشوری که از نیروهای متخصص و متبهر در زمینه IT داشته باشد حتما اقتصاد و صنعت پویایی دارد که اینهمه نیروی متخصص تربیت کرده است.
 
3-  محتوا :
سایتهایی که تولید می شوند ارزش محتوایی آنها چقدر است ؟ آیا حرفی برای گفتن دارند یا خیر ؟ 
 
 4- توسعه نهادها :
مهم است که بدانیم در یک کشور چند نفر انگلیسی صحبت می کنند یا اینکه چند نفر آموزشهای ICDL را دیده اند ؟
 
5- توسعه سیاستها :
تصمیمات و برنامه های یک کشور در زمینه توسعه IT  میکند چیست ؟
برای مثال  مهم است که بدانیم یک سازمان در سال چه مقدار از بودجه اش را صرف گسترش و توسعه IT  یا نیروهای متخصص و تجهیزات مربوطه می کند.
        
 
/ 1 نظر / 369 بازدید

سلام از این موضوع کجا استفاده می شود