دوره کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

1. تعریف و هدف

دوره کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و مدیریت مجازی مرکب از دروس نظری وبه طور اختیاری کار تحقیقاتی درزمینه فناوری اطلاعات و مدیریت است. هدف از ایجاد این دوره، تربیت دانش آموختگانی است که با فعالیت در زمینه های برنامه ریزی، راهبرد و کاربرد سیستمهای مدیریتی مبتنی بر فناوری اطلاعات بتوانند بنحو موثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای کشور باشند. فارع التحصیلان این دوره میتوانند علاوه بر کار آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها، در سطح سازمانها و نهادهای دولتی با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات به هدایت و راهبری مجموعه های تحت نظر خود اقدام کنند و بهره وری نیروی انسانی و  سیستمهای خدماتی را افزایش دهند.

 

.2  طولدورهوشکلنظام

 

حداقل طول این دوره 4 نیمسال است، بدین معنی که دانشجویانی که ناچار به گرفتن دروس جبرانی نیستند، چنانچه کار درسی و تحقیقاتی خود را بنحو مطلوبی انجام دهند، می توانند دوره را در4 نیمسال به پایان برسانند.

نظام آموزشی آن واحدی است و مدت تدریس 1 واحد نظری 17 ساعت می باشد.

  3. تعداد واحدهای  درسی

دانشجو برای تکمیل دوره کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات و مدیریت بصورت مجازی باید حداقل32 واحد درسی و تحقیقاتی بشرح زیررا با موفقیت بگذراند.

      اصلی                                                           27 واحد
      سمینار                                                          2 واحد
      پروژه تحقیق و یا دروس  تخصصی                        3 واحد
 

                                                               جمع  32 واحد

تعداد دروس:

32 واحد شامل 12 واحد اجباری، 12 واحد اختیاری، 2 واحد سمینار و 6 واحد دروس اختیاری یا پروژه بنا بر نظر گروه آموزشی.
دروس اجباری: 4 درس از 6 درس زیر:

شماره

درس

واحد

1 شبکه های کامپیوتری و مدیریت و امنیت آنها 3 2 برنامه ریزی استراتژیک 3 3 عامل های انسانی درفناوری اطلاعات 3 4 فناوری اطلاعات برای مدیران 3 5  تجارت الکترونیکی 3 6  مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات 3

 

 

 

 

 

 

دروس اختیاری: بر مبنای دروس پیوست

 4. دروس جبرانی

در این دوره در صورت نیاز و متناسب با رشته و گرایش دانشجوی ورودی در دوره کارشناسی حداکثر 12 واحد به صورت جبرانی از طرف گروه آموزشی تعیین می گردد.در این صورت دانشجو ملزم به گذراندن دروس جبرانی و کسب نمره قبولی می باشد.این دروس جزء واحدهای اصلی دوره کارشناسی ارشد لحاظ نمی شوند.

  5.شرایط گزینش دانشجو:
 
دوره های کارشناسی پیشنیاز: این دوره در اساس برای فارغ التحصیلان گرایشهای مختلف در  کارشناسی کامپیوتر  و مهندسی صنایع برنامه ریزی شده است، لیکن فارغ التحصیلان دیگر گرایش های کارشناسی و از جمله  مهندسی برق ,مکانیک ,عمران, کارشناسی ریاضی و علوم کامپیوترو دیگر رشته ها می توانند در آن شرکت نمایند، مشروط بر آنکه دروس« جبرانی » تعیین شده را با موفقیت بگذرانند.
 
آزمون ورودی: آزمون ورودی بطور کتبی استعداد تحصیلی می باشد.
 
مصاحبه تخصصی: گروه آموزشی ممکن است در صورت تشخیص با کسانیکه در آزمون ورودی موفق شده اند، در زمینه های تخصصی، مصاحبه شفاهی بعمل آورد.

برنامه آموزشی و پژوهشی:

دروس اصلی: دانشجو باقیمانده واحدهای درسی خود را با موفقیت کمیته تحصیلات تکمیلی،از لیست دروس تخصصی اختیاری به شرح جدول ذیل و حداکثر تا دو درس از دروس اصلی و تخصصی کارشناسی ارشد سایر گرایش های مهندسی صنایع و دیگر رشته ها اخذ می نماید.
 

شماره

نام درس

واحد

1

مدیریت و پشتیبانی تیمهای مجازی

3

2

بازاریابی اینترنتی

3

3

سیستمهای پرداخت الکترونیکی

3

 4

نیازسنجی اطلاعاتی

3

5

مسائل حقوقی و اخلاقی در تجارت الکترونیکی

3

6

مدیریت منابع انسانی

3

7

  همسویی تجارت و فناوری اطلاعات

3

8

تحلیل سیستمهای اطلاعاتی

3

9

آموزش الکترونیکی

3

 

سمینار  فناوری اطلاعات: سمینار  فناوری اطلاعات شامل قسمتهای زیر می باشد:
- معرفی زمینه های تحقیقاتی جاری، مشکلات و مسائل کشور در زمینه  فناوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت
- معرفی زمینه های تحقیقاتی که دانشجویان ممکن است پروژه خود را از میان آنها برگزینند.
- تهیه گزارش توسط هر دانشجو و ارائه آن در یک سمینار

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهدوی

بسیارخوب . لطفا این موضوعات را ادامه دهید