شبکه اینترانت سازمان آموزش وژرورش اصفهان تا پایان سال ۸۵ راه اندازی می شود .

در این شبکه ادارات آموزش وپرورش از طریق خطوط اختصاصی ۶۴کیلو به سازمان متصل می شوند.

از مزایای این پروژه اینکه اولا ارسال ودریافت  فایلها وبرنامه ها از طریق این خطوط انجام می شود (در هرماه بخشهای مختلف ادارات مثل امتحانات ، حسابداری وکارگزینی باید اطلاعات خود را بوسیله لوح فشرده وتوسط پیک به استان ارسال کنند) . ثانیا در مرحله بعد ارسال ودریافت نامه ها از این طریق انجام خواهد شد. واین گامی است در جهت اتوماسیون اداری .

/ 1 نظر / 5 بازدید
رضا

اینترانت استان یعنی چه موفق باشيد.