ویروسیابها

Image

برای اسکن کردن ویروسها و ازبین بردن آنها توسط ویروسیاب در صورت ضرورت می توانید از ویروسیابهای آنلاین استفاده کنید:

 

ویروس یاب آنلاین Bitdefender  در آدرس http://www.bitdefender.com/scan8

 

ویروس یاب آنلاین kaspersky  در آدرس  http://www.kaspersky.com/scanforvirus

 

ویروس یاب آنلاین symantec  در آدرس  http://security.symantec.com/sscv6/home.asp?langid=ie&venid=sym&plfid=23&pkj=NILNLSIVFWMFKPXKBQW

 

ویروس یاب آنلاین Panda در آدرس  http://www.pandasoftware.com/products/activescan.htm

 

توجه فرمایید که بعضی از این ویروسیابهای آنلاین نیاز به نصب Activex دارند که بایستی توسط شما این دسترسی  به آن داده شود.در IE7 با نمایش یک نوار زرد رنگ در بالای صفحه از شما اجازه دسترسی و اجرای Activex گرفته می شود که با Right click  روی این نوار و انتخاب منوی Install Activex controll می توانید این نرم افزار ها را فعال کنید.

علاوه بر آن استفاده از این ویروسیابها یک راه حل موقت برای ویروسیابی سیستم شماست و توصیه می شود حتما یک ویروسیاب به روز روی سیستم خود نصب کنید.

/ 1 نظر / 59 بازدید

کدام ویروسیاب ها از همه بهتراست؟