فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات - عمومی

سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات
ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢۳  کلمات کلیدی:

نیا ز ضروری هردستگاه دولتی سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات است