فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات - عمومی

 
ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٧/٢۸  کلمات کلیدی:

زمان اجرای جشنواره سوم وچهارم اسفند ۸۴  تعيين گرديد.

برای ارسال آثار تا ۱۵/۱۰/۸۴  امکان ژذير است.