فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات - عمومی

مدرسه هوشمند، سازمان هوشمند
ساعت ٦:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/٢٤  کلمات کلیدی: هوشمندی کسب وکار ، مدرسه هوشمند

هوش سازمانی مفهومی جدید در عرصه سازمان و مدیریت است. در عصر اطلاعات قدرت ذهن، بر قدرت بازو برتری یافته است. با وجود شرایط نامطمئن، پیچیده و پویای امروزی، بهره گیری از هوش سازمانی و توجه به فرآیند یادگیری در سازمان می تواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان راافزایش دهد.

همچنین پایه و اساس هوشمندی در مدارس بر بهره گیری از فناوری های نوین بنا شده است لذا هرکجا بتوان بر اساس اطلاعات برخط در مدارس تصمیم به موقع، در ست و سریع گرفت و یا در مقابل هر رویدادی واکنش مناسب انجام داد می توان گفت بنوعی  هوشمندی حاصل شده است. اگرچه هنوز تعریف کامل وجامعی از مدارس هوشمند ارائه نشده است ولی این مقاله با مطالعه و پژوهش بر روی پروژه ها و فعالیت های انجام شده تأکید دارد، با نگاهی متفاوت، از منظر هوشیاری سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات، هوشمندی مدارس را  فراتر از ابزار و سخت افزار تعریف نماید. براین اساس فرایند هوشمندسازی مدارس نه تنها امری بیهوده نبوده بلکه یک  ضرورت و یک  تحول درحوزه مدیریت آموزش و پرورش خواهد بود.