فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات - عمومی

مدارک میکروتیک
ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٦/۱٦  کلمات کلیدی: میکروتیک ، mikrotik ، مدرک
›MTCNA – Mik
›rotik Certified Network Associate
›MTCRE - Mikrotik Certified Routing Engineer
›MTCWE - Mikrotik Certified Wireless Engineer
›MTCTCE - Mikrotik Certified Traffic Control Engineer
›MTCUME - Mikrotik Certified User Management Engineer
›MTCINE - Mikrotik Certified Inter-Networking Engineer