فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات - عمومی

مزایای ویدئوکنفرانس در آموزش و پرورش
ساعت ٥:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٢/٢٧  کلمات کلیدی: ویدئوکنفرانس ، آموزش و پرورش ، اصفهان ، videoconferance

به نام خدا

ویدئوکنفرانس در آموزش و پرورش 
سامانه های ویدئو کنفرانس در سال های اخیر به دلیل مزایای زیادی که این فناوری با خود به همراه دارد به شدت رو به افزایش است. اگر چه مهمترین ویژگی یک کنفرانس ویدئویی، حذف مسافرت های شغلی و استفاده بهینه از زمان می باشد ولی برای آموزش و پرورش دلایل بسیار زیاد دیگری وجود دارد که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد:
 
1.                  جلو گیری از شلوغی و ترافیک شهر
2.                  کاهش مصرف سوخت و انرژی و در نتیجه حفظ محیط
3.                   حذف خطرات و مشکلات ناشی از مسافرت
4.                  کاهش هزینه های مالی ناشی از برگزاری همایش ، حق مأموریت ها و . . .
5.                  صرفه جویی در زمان
6.                   حضور بیشتر مسئولین و کارشناسان در اداره و پاسخگویی به مراجعین
7.                  بهره گیری سریع از توان جمعی در تصمیم گیری های مهم استانی
8.                  ارائه آموزش های سریع به افراد در هر نقطه
9.                  بعد مسافت بین اداره کل و بیشتر ادارات تابعه
10.              نیاز بخش های اداری به جلسات مکرر و ناممکن بودن بصورت حضوری و فیزیکی
11.              نیاز گروه های آموزشی استان  به اجرای جلسات با گروه های مناطق و نواحی
12.              برقراری سریع یک همایش یا کنفرانس در موارد اضطراری
13.              برقراری ارتباط زنده با تمام نقاط جهان
14.              امکان حضور  در جلسات متعدد طی یک روز کاری
15.              سهولت دسترسی به اعضا و امکان مشارکت بیشتر مدیران، متخصصان یا اعضای تصمیم گیرنده در جلسات
16.              بررسی سریع پیشنهادها، نتایج حاصله و نظرات
17.              استفاده بهینه از منابع انسانی و مدیریت آنها
18.              گسترش فرهنگ کار تیمی
19.              شرکت مسئولین و کارشناسان اداره کل و ادارات درجلسات شورای مدرسه بدون حضور فیزیکی
20.              ملاقات با وزیر و دفاتر ستادی بدون حضور فیزیکی