فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات - عمومی

عاشورا
ساعت ٧:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱۳  کلمات کلیدی: زینب ، عاشورا
خیز و ای خفته به صحرابنگر محمل زینب
وای عزیز دل زینب
به اسیری به ره شام و ببین حاصل زینب

وای عزیز دل زینب


قضا به کرب و بلا چون کشید زینب را

قدر به قیمت هستی خرید زینب را

نگو چرا ز حسینش جدا نمی گردید
خدا برای حسین آفرید زینب را

با صدای استاد کریم خانی