فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات - عمومی

تدوین شاخص های کلیدی ارزیابی عملکردی حوزه فناوری اطلاعات آموزش وپرورش اصفهان
ساعت ٤:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱  کلمات کلیدی: شاخص ، bsc ، کارت امتیازی متوازن، ، شاخص کلیدی

مقاله :     تدوین شاخص های کلیدی ارزیابی عملکردی حوزه فناوری اطلاعات آموزش وپرورش اصفهان

چکیده :

سازمانها و مؤسسات پیشرفته برای تصمیم گیریهای  بموقع و سریع ، و جلوگیری از روندهای نامطلوب در فرایندهای اجرائی  از یک سیستم ارزیابی عملکرد پیشرفته  مبتنی بر فناوری اطلاعات بهره می برند. در این سیستم ها شاخص های کلیدی و حیاتی سازمان بصورت برخط ( Online) ارزیابی شده و نوسانات شاخص ها در قالب داشبوردهای سازمانی به نمایش گذاشته می شوند. آنچه که در اینجا بسیار حائز اهمیت است اینکه، سازمان کدام شاخص ها را اندازه گیری و ارزیابی کند و این شاخص ها چگونه استخراج می شوند؟ مدل ها و روشهای متنوعی برای ارزیابی عمکرد سازمانها و شرکت ها بوجود آمده که هرکدام ویژگیهای خاص خود را دارند.  به نظر می رسد مدل کارت امتیازی متوازن (BSC )  برای مؤسسات آموزشی  مثل آموزش و پرورش و یا آموزش عالی مناسب باشد. این مقاله ضمن ارائه مدل پیشنهادی کارت امتیازی متوازن برای حوزه فناوری اطلاعات آموزش وپرورش ، اقدام به شناسائی وتدوین شاخص های نتیجه وعملکردی حوزه مذکور می نماید.   

واژگان کلیدی :  شاخص ، کارت امتیازی متوازن، شاخص کلیدی نتیجه ، ارزیابی عملکرد، شاخص های کلیدی عملکرد